Spring naar hoofd-inhoud

Toeristische informatie Porto

Porto, gebouwd op de rechteroever van de Douro rivier, is de stad waar het nieuwe contrasteert met het oude. Zijn winderige, steile en nauwe straatjes vormen het complement van zijn brede moderne avenues welke zich uitstrekken tot de randgemeenten. De stad was vroeger genaamd Cale en later Portucale, waarvan later de naam Portugal is afgeleid.De inwoners van Porto staan bekend als tripeiros (letterlijk "ingewanden eeters"), te wijten aan hun opofferingen om het leger te helpen om Ceuta in te nemen in 1415. Men zegt dat al het goede vlees aan het leger werd gegeven en dat men slechts de ingewanden voor eigen gebruik hield. Dit is de reden waarom "tripas na moda do Porto" één van de meest traditionele gerechten is. Porto's straten netwerk, inbegrepen enkele rurale zones, ondergingen een snelle uitbreiding in de 19e eeuw. Tegelijkertijd begon het historische stadscentrum af te brokkelen alzo de levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking aantastend. Na enkele onsucessvolle pogingen om deze verontrustwekkende toestand op te lossen, gaf de wijziging van politieke toestand in april 1974 (revolutie) een nieuw impuls aan het vernieuwingsproces van de Sée en de S. Nicolau wijken. Het project werd onlangs uitgebreid tot 2 andere wijken: Vitoria en Miragaia. Porto behoort sinds 1996 tot het UNESCO Werelderfgoed.De oorsprong van de urbanisatiecentrum keert terug tot het late bronzen tijdperk, ongeveer rond de 8ste eeuw voor Christus. Vanaf het begin had de voorhistorische nederzetting een belangrijke commerciële band met het Middelands Zeegebied. Gedurende de Romeinse bezetting had de stad reeds een aantal indrukwekkende gebouwen en was het verbonden met Lissabon en Braga door een goed uitgebouwd wegennet. De muur van Porto werd gebouwd in de Romeinse periode. De originele versie werd heropgebouwd in de 12e eeuw, toen de stad werd gegeven aan de bisschop D. Hugo die de eerste acte uitgaf. De tweede versie van de muur dateert van de 14e eeuw en omvat de heuvels van de kathedraal en Vitoria en daalt af tot aan de rivier waar de aanlegkaai en de douane zijn gevestigd. De maritieme en comerciële activiteiten ondergingen grote veranderingen tussen de 13e en 15e eeuw. Op dat moment werden de banden met de Europese havens, zoals Barcelona, Valencia, La Rochelle, Rouen, Londen, Antwerpen etc. verstevigd. In deze periode waren de scheepswerven van Porto en Vila Nova da Gaia de belangrijkste van het land. In 1394 is de Infante D. Henrique geboren in deze stad. Hij was de prins de "Zeevaarder", die de periode van de Portugese ontdekkingen over zee inleidde. Tijdens de Spaanse bezetting (1580-1640) kende de stad een grote urbanisatie en administratieve ontwikkeling. Artistieke verandering kende hun oorsprong in deze periode en bereikte een hoogtepunt in de 18e eeuw. De Barokstijl verdient een vermelding met als eerste exponent de Italiaanse architect Nicolau Nasoni (1725-1773), als ook andere Portugese meesters zoals Antonio Pereira en Miguel Francisco da Silva. Een andere belangrijke verandering was de verandering van de urbanisatie uitgevoerd door João de Almada e Melo (1757-1786) en de constructie van het mooie Neo-klassieke gebouw door de invloed van de Engelse colonie in de stad. Het was ook de gouden eeuw voor de Portowijn.Porto staat bekend als een progresieve liberale stad, met een stevige traditie op het gebied van de verdediging van de rechten van de mens. De bevolking doorstond een langdurige militaire agressie van de royalistische troepen tussen 1832 en 1833. De overwinning van de liberalen was gedeeltelijk te danken aan de opoffering van het volk die vocht ter ondersteuning van de constitutionele charter. Ten gevolge van deze heldhaftige daad omschreef, de koning Pedro IV, de stad Porto als heel nobel, onverslagen en loyaal aan de kroon. Na de oprichting van de Republiek onderging de stad een nieuw moderniseringsproces. Hiervan is de bouw van de laan der geallieerden (Avenida dos Aliados) het resultaat. Dit project werd aangegaan in 1915 door de Engelsman Barry Parker en voortgezet door de franse school onder leiding van de architect Marques da Silva die in Parijs studeerde. Deze harmonieuse en mooie laan vormt de noordelijke protectie van het historisch centrum. Porto is ook bekend als de "werkstad", te wijten aan het dynamisme van de stads bourgeoisie, als ook aan de eerlijkheid en de oprechtheid van het volk. Aan de andere kant dient vermeld te worden dat het sociale en culturele leven zeer speciale kenmerken heeft. Bezienswaardigheden:Het Beurspaleis, een 19e eeuws juweeltje van Europese en Arabische goed smaak; de 12e eeuwse kathedraal; de wijnkelders van de Portowijn; de Dona Maria Bridge, die werd gebouwd door Eiffel; Ponte D. Luis; Torre dos Clérigos; São Francisco kerk; Grilos kerk; Terceiros do Carmo kerk; Sào João Nationaal Theater; Pálacio da Bolsa.