Spring naar hoofd-inhoud

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Flex Travel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.

Flex Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 Aan alle aanbiedingen kunnen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld. Al onze aanbiedingen en overeenkomsten worden beheerst door de leveringsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen, touroperators, hoteliers en autoverhuurbedrijven. Naast reisvoorwaarden van de ANVR kunnen dus in specifieke gevallen ook die van derden van toepassing zijn. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Flex Travel B.V. en diens medewerkers en/of dochter- dan wel moedermaatschappijen niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Wij gaan er vanuit dat u bij boeking kennis heeft genomen en akkoord gaat met onze reisvoorwaarden.

Door uzelf geboekte vluchten.

Indien u zelf vliegtickets boekt dient u zich ervan te vergewissen dat deze geen deel uitmaken van de reisovereenkomst en de ANVR voorwaarden en SGR dekking  op de vliegreis niet van toepassing zijn. Eventuele kosten, ontstaan door bijvoorbeeld wijzigingen en/of annuleringen van de vluchten zullen altijd voor uw eigen rekening en risico zijn. Er is dus geen enkele restitutie voor het niet of niet op tijd kunnen bereiken van b.v. uw vakantiehuis of hotel, het niet op tijd afhalen van uw huurauto, noch voor extra reis- of verblijfskosten. Eventuele claims zult u zelf op de luchtvaartmaatschappij moeten verhalen.

Boekingsformulier/opdrachtbevestiging

Door het aanvinken/paraferen van de toepasselijke box, het klikken op een button om te boeken/reserveren en/of ondertekening van de overeenkomst, verklaart u akkoord te gaan dat wij als bemiddelaar (tussenpersoon) zijn opgetreden bij het vastleggen van de diverse diensten en derhalve niet aansprakelijk zijn voor de kwaliteit en of betrouwbaarheid van deze diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van deze diensten.